Η εταιρεία ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ (ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ) δραστηριοποιείται στον χώρο της διαχείρισης της υγείας και των ιατροτεχνολογικών συσκευών από το 2002, αντιπροσωπεύοντας στην Ελλάδα διεθνείς οίκους του εξωτερικού και διαθέτοντας στην εγχώρια αγορά λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  Οι λύσεις, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που η ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ προσφέρει στην Ελληνική αγορά έχουν επιλεγεί βάσει ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παροχής λύσεων διαχείρισης της υγείας, που τοποθετούν τον άνθρωπο σε κομβικό ρόλο. 


Η ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ λειτουργεί έχοντας πάντα ως βασικό στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Είτε αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ογκολογικός ασθενής, ή ένας ασθενής ΜΕΘ, που χρήζει ιδιαίτερης νοσηλευτικής φροντίδας, ή όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ένα νεογνό - και η μητέρα του -, στα πρώτα βήματα μιας νέας ζωής, ή όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο ιατρός, o νοσηλευτής ή ο φαρμακοποιός που συνδράμει όλους αυτούς τους ανθρώπους στο να ξεπεράσουν – ή και να προλάβουν - τα όποια προβλήματα υγείας, αλλά και να βελτιώσουν το επίπεδο της υγείας τους.

Τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά η ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, ενώ η ίδια η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015, καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1 348/2004 για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Εξέλιξη στην ασφάλεια

Δεν είναι τυχαίο που η εταιρική πρόταση που περιγράφει το όραμα της ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ συνοψίζεται στην πρόταση:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.biokon.gr